SMOKi w Katowicach

SMOK w Katowicach
Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki (SMOK) to projekt Polskiego Związku Koszykówki współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia koszykarskie dla trzech grup : klasy 1-2, 3, 4-5 klasy (szkół podstawowych) zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach.


Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są przez trenerów: Artura Mikrutę, Marka Wykurza, Krzysztofa Kręglickiego i Michała Bentkowskiego i miały na celu m.in..: podniesienie umiejętności koszykarskich, dbanie o prawidłowy rozwój młodzieży, utrzymywanie dobrej sprawności fizycznej, podnoszenie kwalifikacji trenerów. Szkoleniowcy biorą udział w cyklicznych klinikach trenerskich organizowanych przez Polski Związek Koszykówki.


Warto dodać, że nasz ośrodek szkoleniowy otrzymał fantastyczny sprzęt sportowy dedykowany najmłodszym – tzw.: „3kosze” czyli konstrukcja połączona z 3 tablicami do mini koszykówki, oraz specjalne piłki do koszykówki dla najmłodszych (r. 4) o obniżonym ciężarze.
Program jest dofinansowany ze środków MSiT pozyskanych przez PZKosz. Partnerem programu jest Urząd Miasta Katowice.