SMOK Katowice

SMOK w Katowicach
Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki (SMOK) to projekt Polskiego Związku Koszykówki współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Już drugi rok z rzędu w Katowicach realizowane są zajęcia koszykarskie dla dzieci w ramach tego projektu.


Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia koszykarskie dla trzech grup: klasy 1-3, 4 klasy i 5 klasy (szkół podstawowych). Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach.


Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są przez trenerów: Marka Wykurza, Krzysztofa Kręglickiego i Michała Bentkowskiego i miały na celu m.in..: podniesienie umiejętności koszykarskich, dbanie o prawidłowy rozwój młodzieży, utrzymywanie dobrej sprawności fizycznej, podnoszenie kwalifikacji trenerów. Szkoleniowcy biorą udział w cyklicznych klinikach trenerskich organizowanych przez Polski Związek Koszykówki.


Warto dodać, że nasz ośrodek szkoleniowy otrzymał fantastyczny sprzęt sportowy dedykowany najmłodszym – tzw.: „3kosze” czyli konstrukcja połączona z 3 tablicami do mini koszykówki, oraz specjalne piłki do koszykówki dla najmłodszych (r. 4) o obniżonym ciężarze.
Program jest dofinansowany ze środków MSiT pozyskanych przez PZKosz. Partnerem programu jest Urząd Miasta Katowice.