SMOK-i w SP 27

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki to projekt Polskiego Związku Koszykówki współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. To czwarta edycja programu, do którego w ramach umowy z Miastem Katowice w okresie od 1 września do 30 listopada 2018 roku przystąpi 45 chłopców z Katowic.

 

Młodzi katowiczanie maja okazję uczestniczyć w zajęciach z koszykówki, które odbywają się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach, gdzie trenują uczniowie poszczególnych klas:

  • w poniedziałki i  środy od 15:30 do 17:00  – uczniowie klas czwartych,
  • w poniedziałki i środy od 17:00 do 18:30 – uczniowie klas piątych,
  • we wtorki i środy od 18:30 do 20:00 – uczniowie klas szóstych.

Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone przez trenerów: Jacka Wróblewskiego, Pawła Wołk- Jankowskiego i Michała Bentkowskiego mają na celu m.in.: podniesienie umiejętności koszykarskich, dbanie o prawidłowy rozwój młodzieży, utrzymywanie dobrej sprawności fizycznej, podnoszenie kwalifikacji trenerów. Program jest dofinansowany ze środków MSiT pozyskanych przez PZKosz. Partnerem programu jest  Urząd Miasta Katowice.