Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci rocz.2005 i mł.

W newsie przysyłamy informacje o Igrzyskach czyli Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych, które organizuje nasz klub w terminie 8-10 czerwca.

IGRZYSKA DZIECI – FINAŁ OGÓLNOPOLSKI w mini koszykówce chłopców odbędą się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy.

Do tej pory udział w Igrzyskach Dzieci rocz. 2005 (Energa) zadeklarowali reprezentanci województw: śląskie, dolnośląskie, opolskie, podlaskie, lubelskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, małopolskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie (11 województw)

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Nr 1

1.ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy „SP27” Katowice
Osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg zawodów – Artur Mikruta kom. 692461137, poczta e-mail: mikrussp27@gazeta.pl

2. WSPÓŁORGANIZATORZY
– Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach,
– Urząd Miasta Katowice,
– Śląski Szkolny Związek Sportowy,
– Śląski Związek Koszykówki.

3. TERMIN 8 – 10.06.2018r

4. MIEJSCE ROZGRYWEK
sala sportowa SP 27 Katowice, hala sportowa SP 56 Katowice, dodatkowo boiska do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią przy SP27 (przy sprzyjającej pogodzie)
Adresy szkół: SP27 Katowice ul. Łętowskiego 18, SP56 Katowice ul. Spółdzielczości 21

4. UCZESTNICTWO
W zawodach biorą udział zespoły wyłonione w eliminacjach danego województwa ( mistrzowie województw).
Zespół liczy max. 12 zawodników z jednej szkoły urodzonych w latach 2005 i młodszych plus max. 3 osoby towarzyszące ( trener – kierownik i kierowca ). Łącznie 15 osób
Przyjazd drużyn powinien nastąpić w dniu 7.08.2018 r. w godzinach od 19.00 – 22.00.
Kierownik drużyny w dniu przyjazdu zgłasza się do biura zawodów umiejscowionego w SP 27 Katowice ul. Łętowskiego 18.W biurze zawodów zostanie dokonana weryfikacja drużyny do zawodów, wydanie książeczek informacyjnych o turnieju, wydanie okolicznościowych koszulek dla zawodników i trenerów.

5. ZAKWATEROWANIE
Dom Studenta Akademii Ekonomicznej ul. Franciszkańska 8, Zespół Szkół Zakonu Pijarów ul. Pijarska 7, Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” ul. Sokolska 26, Dom Kultury „ Południe” – Kostuchna
Proszę zabrać ze sobą obowiązkowo śpiwory

6. WYŻYWIENIE
Wyżywienie zabezpiecza Restauracja Mango ul. Spółdzielczości 23 /od kolacji w czwartek do obiadu w niedzielę lub od śniadania w piątek do obiadu w niedzielę, zamiast kolacji w niedzielę, prowiant na drogę/

7. ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW
Zgłoszenie zespołu do zawodów finałowych należy dokonać poprzez System Rejestracji Szkół
( www.srs.szs.pl) do dnia 25.05.2018 oraz przesłać drogą mailową na adres: mikrussp27@gazeta.pl.
W dniu 28.05. 2018 r. w SP 27 w Katowicach odbędzie się losowanie grup rozgrywkowych. Transmisja na żywo w internecie.

8. WERYFIKACJA
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie o których mowa w pkt. 7 oraz ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 1 października 2017 r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora Szkoły, że zawodnik jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego.
Kwestie badań lekarskich określają: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2013 r roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( DZ. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 roku). Dokładny komunikat w sprawie badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego SZS w Warszawie.

9. SPRAWY FINANSOWE
Każda ekipa szkolna pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, oraz częściowo obsługi sędziowskiej, medycznej i porządkowej a także nagród ( okolicznościowe koszulki),
Koszt całkowity od jednego uczestnika ( zawodnika, trenera, kierownika i kierowcy) wynosi 200 zł.
Wpisowe od drużyny wynosi 200 zł.
Pozostałe koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Do dnia 31.05.2018 r. należy dokonać wpłaty należności (wpisowe od drużyny i za pobyt zawodników) na konto organizatora:
UKS „SP27” Katowice ul. Łętowskiego 18, 40 – 648 Katowice
68 1020 2313 0000 3202 0115 3063
Z dopiskiem „Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce koszykowej chłopców”
Drogą mailową proszę podać dane do wystawienia faktury.

11. NAGRODY
– dla każdego uczestnika okolicznościowa koszulka z logo Igrzysk
– dla każdej drużyny pamiątkowe zdjęcie i puchar
– dla miejsc 1- 3 medale
– dla pierwszej piątki zespołu statuetki
– dla najlepszego zawodnika drużyny statuetka
– dla najlepszego zawodnika meczu pamiątkowy kubek MVP
– dla MVP turnieju statuetka
– dla Króla Strzelców turnieju statuetka
– upominki dla trenerów
– inne nagrody rzeczowe
Organizator
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP27”
Artur Mikruta