Klasa sportowa w SP nr 27

Poniżej wstawiamy informację od Pana Pawła Wołk – Jankowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego oraz trenera naszego klubu w sprawie naboru do 4 klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach.

Mimo aktualnej sytuacji jaka panuje w naszej szkole, mieście i całym kraju terminy dotyczące naboru nie zostały zmienione i nadal obowiązują. W związku z tym przesyłam państwu oficjalną informację i instrukcję gdzie odszukać i złożyć wniosek, którym potwierdzacie państwo chęć zapisania córki lub syna do czwartej klasy sportowej o profilu piłka koszykowa:

HARMONOGRAM NABORU I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Klasa czwarta sportowa o profilu piłki koszykowej.

Wnioski uczniów z naszej szkoły oraz uczniów spoza rejonu należy składać od 23 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00. Terminarz oraz wzór wniosku zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dla rodziców- Rekrutacja- Klasy sportowe.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski i zgłoszenia w wersji papierowej do oddziału sportowego można przesyłać pocztą na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego) lub przekazać w okienku na portierni szkoły w godzinach 8:00-14:00 oraz między 21:15-21:45 w szczelnie zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem. Istnieje również możliwość wysłania skanu wniosku na adres e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl

Z góry dziękuję za terminowe złożenie dokumentacji, które pozwoli na sprawne przeprowadzenie całego procesu naboru.

Pozdrawiam

Paweł Wołk-Jankowski