OBÓZ LETNI CIESZYN (r. 05-06, 07-08, 09, 10, 12)

OBÓZ LETNI CIESZYN

Miejscowość: Cieszyn

Termin:  21-30 sierpnia 2023

Roczniki:
SMS 2005-2006

SMS 2007-2008

GRUPA 2009

GRUPA 2010

GRUPA 2012-2014 (MKS MOS)

Cena: 1600 zł

Wpłata 600 zł zaliczki  w terminie 15 kwietnia (przez system SportBM), a pozostałą kwotę w terminie 1.06 – 15.07.2022 również przez system SportBM)

Brak wpłaty zaliczki jest rozumiana jako rezygnacja z obozu. Zaliczka zwrócona może zostać tylko

przy zrezygnowaniu uczestnika z obozu do dnia 10 czerwca.

UWAGA – liczba miejsc jest ograniczona.

Zespoły będą miały 2-3 treningi dziennie w pełnowymiarowych obiektach koszykarskich. 

Wyjście na basen.