Karta kolonijna na obozy letnie

Szanowni Państwo na obóz należy zabrać kartę kolonijną.

Najlepiej przekazać ją jeszcze trenerom w roku szkolnym. Wypisanie nie zabierze Państwu zbyt wiele czasu. Nie potrzebne są wpisy lekarzy czy pielęgniarek. Nie potrzebujemy też wpisów od nauczyciela bo znamy dobrze Wasze dzieciaki.

Proszę napisać nam niezbędne informacje medyczne jakie mogą być dla nas przydatne w trakcie trwania obozu.

W przypadku chęci otrzymania rachunku za obóz prosimy o wypełnienie stosownej tabelki w dokumencie.